Top 32 Tie拧saistes kazino Depoz墨ta bonusses Malavis 2019

Liel膩k膩 da募a tie拧saistes kazino pied膩v膩s sava veida depoz墨ta bonusu, neatkar墨gi no t膩, vai tas nav depoz墨ts vai pirmais depoz墨ta bonuss. Neviens depoz墨ta bonuss nenoz墨m膿, ka jauniem sp膿l膿t膩jiem tiek pied膩v膩ta bezmaksas nauda vai bezmaksas griezieni, lai s膩ktu tos. Da啪i kazino atbilst noteiktam procentam no j奴su pirm膩 depoz墨ta.

Mal膩vija ir maza, neskarta valsts ar daudziem dabas br墨numiem. Tam ir Mal膩vijas ezers, daudz sald奴dens avotu, kalni un pat iek拧zemes 奴de艈u pludmales. Mal膩vija pie募auj liel膩ko da募u azartsp膿募u veidu, lai gan zemas piek募uves internetam un da募膿ji novecoju拧膩s regul膿拧anas d膿募 tas nav noz墨m墨gs laiks - lai gan t膩 k募奴st arvien popul膩r膩ka.

Tie拧saistes kazino Depoz墨ta bonusses Malavis

Tie拧saistes kazino Depoz墨ta bonusses Malavis

Jackpot City
$1,600Bonuss
Iespaid墨ga Microgaming izv膿le Apstiprin膩ts ar eCogra

Jackpot City tie拧saistes kazino dibin膩ja 1998. gad膩 un pieder Digimedia Limited kazino, kas padara tos par vienu no tie拧saistes kazino pionieriem. Jackpot City Casino ir Maltas sp膿募u iest膩des jurisdikcij膩, un to p膩rbauda eCOGRA. Tie ir zin膩mi sp膿l膿t膩jiem ar savu lielo sp膿募u izv膿li, ko nodro拧ina microgaming

Cashmio
$100Bonuss
Fun grafika

Cashmio kazino pieder MT Secure Trade Limited, kas ir re模istr膿ts Malt膩 un licenc膿ts un regul膿jis MGA un Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisija. Cashmio specializ膿jas sp膿l膿s, kur sp膿l膿t膩ji var sacensties sav膩 starp膩. Ar Cashmio 膷empioniem sp膿l膿t膩ji var piedal墨ties ikdienas sac墨kst膿s un sacensties ar citiem sp膿l膿t膩jiem, lai uzvar膿tu lieliskas balvas.

Play Ojo
50 griezieniBonuss
Izmantot bezmaksas griezienus

PlayOjo Casino ir SkillOnNet Ltd meitas uz艈膿mums, kas ir viens no popul膩r膩kajiem un veiksm墨g膩kajiem tie拧saistes kazino operatoriem. 2017. gad膩 dibin膩tais uz艈膿mums ir licenc膿ts ar Maltas sp膿募u iest膩di, D膩nijas sp膿募u iest膩di, Zviedrijas sp膿募u iest膩di un Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisiju. T膩 ir ar墨 publiski audit膿ta, lai garant膿tu sp膿l膿t膩jiem god墨gu sp膿li.

21casino
$300Bonuss
Epic Live D墨leris

2015. gad膩 dibin膩t膩 21Casino ir viens no visstrauj膩k augo拧ajiem tie拧saistes kazino un pied膩v膩 pilnu sp膿募u sarakstu, ieskaitot dz墨vos tirgot膩jus. Uz艈膿mums pieder Imperium Network Solutions Limited kazino, un to vada White Hat Gaming Ltd. 21Casino ir licenc膿ts Maltas sp膿募u iest膩dei, Curacao jurisdikcijai un Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisijai.

All Slots
$1,500Bonuss
Piln墨ga Microgaming izv膿le

2000. gad膩 dibin膩tais All Slots Casino ir viens no vec膩kajiem tie拧saistes kazino. Uz艈膿mums ir pirmais veids, kas koncentr膿jas uz tie拧saistes sp膿募u autom膩tiem. To licenc膿 Malta Gaming Authority, un to regul膿 eCOGRA. Kazino ir da募a no slaven膩s Fortune Lounge grupas kop膩 ar Euro Palace un Vegas Tower.

Betchan
$300Bonuss
Lielisks mobilaj膩 t膩lrun墨

S膩kot ar 2015.gadu Direx NV kazino, Betchan ir tie拧saistes kazino, kas piel膩gots sp膿l膿t膩jiem, kuri v膿las sp膿l膿t, izmantojot Bitcoins. Uz艈膿mums pie募auj ar墨 tradicion膩lo naudu bez kripta val奴tas. T膩 ir licenc膿ta Kiurasao, un, pat ja pa拧laik nav nopietnu apgalvojumu, divas m膩sas sabiedr墨bas ir biju拧as uz vietas neapmaks膩tiem laimestiem.

Bob Casino
$500Bonuss
膧tra iz艈em拧ana

2017. gad膩 Bob Kazino atkl膩ja durvis sabiedr墨bai. Direx NV, kas vada ar墨 Bob Casino m膩sas kazino, sp膿l膿 鈥濧mo鈥, pieder un uztur 拧o kazino. Tas kalpo k膩 apliecin膩jums tam, ka Direx NV saprot, ko vi艈i v膿las. 艩is kazino uz艈em sp膿l膿t膩jus ar kr膩sainu t膿mu, ko iedvesmojis le模end膩rais reggae liels, Bob Marley.

CasinoCasino
$200Bonuss
Naudas atmaksas bonuss

艩is tie拧saistes kazino tika izveidots 2015. gada p膿d膿j膩 ceturksn墨. To izstr膩d膩ja tie pa拧i cilv膿ki, kuri pieder膿ja un p膩rvald墨ja Polder Online kazino. Kazino kazino ir uzticams un cien墨jams tie拧saistes kazino, kas piesaista cilv膿kus no visas pasaules. Tas ir vienk膩r拧s un efekt墨vs, un t膩p膿c tas ir 募oti popul膩rs.

Cherry Casino
$500Bonuss
Ekskluz墨vs piesk膩riens

Cherry Casino vada 募oti izveidot膩 un pieredz膿t膩 Cherry Ltd. T膩s kop拧 1963. gada ir iesaist墨ju拧膩s sauszemes kazino industrij膩 un kop拧 2000. gada p膩rvald墨ju拧as savu tie拧saistes kazino. Cherry Ltd. ir re模istr膿ta Malt膩 un licenc膿ta Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisij膩 . Kazino ir at拧姆ir墨ga izsmalcin膩ta un stil墨ga t膿ma.

ComeOn
$100Bonuss
膧tra iz艈em拧ana

ComeOn ir moderna tipa kazino, kas pied膩v膩 virkni der墨bu iesp膿ju sp膿l膿t膩jiem. Uz艈膿mums ir licenc膿ts un atrodas Malt膩, no kurienes tas pied膩v膩 klientiem da啪膩das der墨bu iesp膿jas. Cilv膿ki var izv膿l膿ties likmi par sportu vai sp膿l膿t citas kazino sp膿les, piem膿ram, laika ni拧as un citas popul膩ras galda sp膿les.

Dr眉ck Gl眉ck
$100Bonuss
PayPal

Dr眉ck Gl眉ck, k膩 nor膩da t膩 nosaukums, ir tie拧saistes kazino, kas galvenok膩rt v膿rsta uz v膩cu valodas tirgu. Tom膿r t膩 pied膩v膩 ar墨 pakalpojumus ang募u un cit膩s valod膩s. T膩 pied膩v膩 pilnu sp膿募u un citu kazino sp膿募u kl膩stu, ko j奴s var膿tu sagaid墨t no 拧膩da m膿roga tie拧saistes sp膿募u vietnes.

Energy Casino
$200Bonuss
Sporta gr膩mata

Ener模ijas kazino, kuru 2013. gad膩 nodibin膩ja 鈥濸robe Investments Limited鈥, ir viena no tie拧saistes platform膩m, ko licenc膿 Maltas azartsp膿募u iest膩des un Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisija, kas ir divas visvair膩k cien墨jamas tie拧saistes kazino licenc膿拧anas iest膩des. Pateicoties tam, dro拧u videi, ko sp膿l膿t膩ji izmanto Energy Casino, nevar p膩rsp墨l膿t.

EU Casino
$100Bonuss
VIP atp奴tas telpa

EU Casino ir tie拧saistes kazino operators, kas, k膩 tas liecina, ir galvenok膩rt paredz膿ts sp膿l膿t膩jiem, kas dz墨vo Eirop膩. T膩 pied膩v膩 visas sp膿les, kuras j奴s sagaid膩t no tie拧saistes kazino, 墨pa拧i piev膿r拧ot uzman墨bu sp膿募u autom膩tu sp膿l膿m, kas atrodas blakus tradicion膩laj膩m kazino galda sp膿l膿m. Ir v膿rts izm膿模in膩t!

Euro Palace
$600Bonuss
Daudzas noguld墨jumu metodes

Euro Palace Casino tika dibin膩ta jau 2009. gad膩, un kop拧 t膩 laika to p膩rvalda Digimedia, kas vada ar墨 visu Slots Casino, Platinum Play, Vegas Palms, Wild Jack. To regul膿 Maltas azartsp膿募u iest膩de, un t膩 ir pieejama pasaules m膿roga sp膿l膿t膩jiem, iz艈emot da啪as ierobe啪otas valstis.

Fun Casino
$500Bonuss
Fun Casino

Fun Casino pied膩v膩 sp膿l膿t膩jiem lielisku laiku un atnes jautr墨bu sp膿l膿m. T膩s m膿r姆is ir nodro拧in膩t lielisku servisu, kas vienm膿r liek klientam. Fun Casino ir ap艈膿musies nodro拧in膩t p膩rredzam墨bu un god墨gumu. Tos reglament膿 un licenc膿 Maltas azartsp膿募u iest膩de un Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisija. Fun Casino darbojas kop拧 2014. gada.

Gaming Club
350 ASV dol膩riBonuss
eCogra Certified

Sp膿募u klubs tika dibin膩ts 1994. gad膩 un nodro拧ina dro拧u, god墨gu un god墨gu sp膿募u pieredzi no m膩j膩m, vai ar墨 atrodoties ce募膩. Sp膿募u klubs apgalvo, ka tas ir pirmais tie拧saistes kazino, un to licenc膿 Maltas vald墨ba. T膩 pied膩v膩 daudzas tematiskas akcijas, balvas un daudz ko citu.

Gratorama
$200Bonuss
Scratchcards

鈥濭ratorama Casino鈥 pieder Donateu International Kazino, bet 拧obr墨d to p膩rvalda SIA 鈥濰ermione鈥. 2008. gad膩 dibin膩t膩 kazino licenc膿 Curacao eGaming iest膩de, bet t膩 nav publiski audit膿ta. T膩 darbojas vis膩s valst墨s, iz艈emot da啪us ierobe啪ojumus, tostarp Apvienoto Karalisti, ASV, Zviedriju un Austr膩liju.

Lucky Niki
$100Bonuss
Top programmat奴ra

Lucky Niki Casino tika uzs膩kta 2007. gada febru膩r墨. T膩 ir licenc膿ta div膩s jurisdikcij膩s, kas ir Malta un Apvienot膩 Karaliste. Bez 拧aub膩m, Lucky Niki Casino ir unik膩ls un aizraujo拧s tie拧saistes kazino. Lucky Niki ir unik膩ls jap膩艈u anime izk膩rtojums, kas noteikti piesaist墨s jebkura slepkava uzman墨bu

Lucky Nugget
$200Bonuss
Pilns Microgaming kazino

S膩kot no 1998. gada, Lucky Nugget ir viens no vec膩kajiem tie拧saistes kazino un viens ar augstu reput膩ciju RTP. Kazino licenc膿 Malta Gaming Authority un Kan膩das Kahnawake Gaming Commission. SIA Bayton ir uz艈膿mums, kas p膩rvalda kazino, kam膿r eCOGRA ir regulators.

Mummys Gold
$500Bonuss
Microgaming

Mummys Gold tie拧saistes kazino ir Palace Group biedrs. Kazino m膩jas lap膩 izmantot膩 komiksu t膿ma ir iedvesmojusi 膾模iptes m奴mijas. To Malt膩 licenc膿 Izlo啪u un azartsp膿募u iest膩de. Kazino reput膩cija tiek papildin膩ta ar regul膩r膩m ikm膿ne拧a rev墨zij膩m, ko veic eCOGRA, kas nodro拧ina sp膿l膿t膩jiem br墨vu un god墨gu sp膿les pieredzi.

Party Casino
$500Bonuss
Popul膩r膩kie izplat墨t膩ji

PartyCasino tika uzs膩kta 1997. gad膩 k膩 Starluck Casino. 2006. gad膩 t膩 tika ats膩kta un p膩rd膿v膿ta par PartyCasino. Pa拧laik PartyCasino pieder Gaming VC Holdings PLC, k膩 ar墨 citi m膩sas kazino, piem膿ram, Betboo, Bwin un Casino Club. T膩s m膩jas lapas dizains un sp膿募u pieredze noteikti piev膿rs墨sies visu sv墨tru veidot膩jiem.

Platinum Play
$200Bonuss
膧trais atbalsts

Platinum Play Casino ir ide膩ls tie拧saistes azartsp膿募u elegances iemiesojums. 2004. gad膩 dibin膩t膩 kazino k募uva par vienu no daudzajiem kazino, ko p膩rvald墨ja Fortune grupa. T膩s unik膩lie pied膩v膩jumi kop膩 ar ekskluzivit膩ti Microgaming programmat奴rai ir apliecin膩jums tam, ka Platinum Play joproj膩m ir 募oti nomod膩, lai nodro拧in膩tu nep膩rsp膿jamu sp膿募u pieredzi.

Play Grand
$300Bonuss
Augst膩k v膿rt膿tais

Play Grand Casino ir tie拧saistes kazino uz艈膿mums, kas dibin膩ts 2015. gad膩 un kuru vada White Hat Gaming Ltd. Uz艈膿mums ir licenc膿ts Maltas sp膿募u iest膩d膿, Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisij膩, Zviedrijas azartsp膿募u komisij膩 un Kiurasao jurisdikcij膩. Pa拧laik kazino publiski p膩rbauda eCOGRA, lai izpild墨tu god墨gus sp膿les standartus.

River Belle
$300Bonuss
Pilns Microgaming kazino

River Belle kazino 1997. gad膩 uzs膩ka Bellerock Gaming Corporation. T膩s 22 gadi biznes膩 liecina par to, ka punters 拧o kazino augstu v膿rt膿. Belle upe ir re模istr膿ta un licenc膿ta Malt膩. 艩墨 kazino, kas darbojas Microgaming, pied膩v膩 iespaid墨gu virtu膩lo un dz墨vo kazino sp膿募u kl膩stu.

Royal Vegas
250 ASV dol膩riBonuss
Daudz noguld墨jumu meto啪u

2000. gad膩 dibin膩t膩 Royal Vegas Casino ir viena no vec膩kaj膩m tie拧saistes kazino 拧aj膩 nozar膿. T膩 pieder DigiMedia un to vada; saimniec墨bas nosaukums azartsp膿募u nozar膿, kurai pieder ar墨 Euro Palace, Platinum Play, Vegas Palms un Sultans Casino, starp citiem tie拧saistes kazino. Tom膿r neapstiprin膩tie zi艈ojumi liecina, ka platforma ir jaun膩 p膩rvald墨b膩.

Slots Magic
$100Bonuss
Daudzvalodu

SlotsMagic ir 2014. gad膩 dibin膩ts tie拧saistes kazino, ko p膩rvalda SIA SkillOnNet. To regul膿 Maltas sp膿募u iest膩de, k膩 ar墨 Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisija. M膩sas uz艈膿mumi ir DrueckGlueck Casino, QueenVegas, EUcasino un Vegas Winner. Pla拧ais sp膿募u iesp膿ju kl膩sts, lieliski banku pakalpojumi un klientu atbalsts ir padar墨ju拧i SlotsMagic pan膩kumus.

Spin Casino
400 ASV dol膩riBonuss
Jauns 2019. gads

Spin Casino darbojas kop拧 2001. gada un ir viens no tie拧saistes kazino biznesa pionieriem. Vi艈i apgalvo, ka ir pirm膩s izv膿les glob膩lais tie拧saistes azartsp膿募u centrs un sola saviem sp膿l膿t膩jiem "lab膩ku par labu" laiku. Spin Casino vada Bayton Ltd un Baytree Ltd, kas ir CityViews grupas dal墨bnieki un re模istr膿ti Malt膩.

Yako Casino
333 ASV dol膩riBonuss
Uzticami

Yako Casino ir tie拧saistes kazino, kas dibin膩ts 2015. gad膩 un kas sniedz lieliskus tie拧saistes sp膿募u pakalpojumus. L&L Europe Ltd kazino pieder 拧im uz艈膿mumam, un to licenc膿 Apvienot膩s Karalistes azartsp膿募u komisija un Maltas sp膿募u iest膩de. Tas ir pieejams vis膩 pasaul膿, iz艈emot da啪as valstis, kas aizliedz tie拧saistes azartsp膿les tie拧saist膿.

Ruby Fortune
$750Bonuss
Apstiprin膩ts ar eCogra Liela Microgaming izv膿le

Ruby Fortune tie拧saistes kazino tika dibin膩ta 2003. gad膩, kas tos iek募auj ilgtermi艈膩 izveidotu tie拧saistes kazino kategorij膩. 艩is tie拧saistes kazino pieder Palace Group Kazino un ir Maltas sp膿募u iest膩des jurisdikcij膩, uz艈膿mums ir audit膿ts eCOGRA. Ruby Fortune Casino ir paz墨stama liel膩kaj膩 da募膩 savu sp膿l膿t膩ju, jo to pla拧膩 tie拧saistes kazino izv膿le ir v膿rt膿jama sp膿l膿t膩ju vid奴.

Spin Palace
$1,000Bonuss
Top Microgaming Casino Lejupiel膩d膿t opciju

Spin Palace tie拧saistes kazino ir Ruby Fortune vec膩kais br膩lis un tika dibin膩ts 2001. gad膩, kas vi艈us iedala ilgtermi艈膩 izveidotu tie拧saistes kazino kategorij膩. Spin Palace pieder Palace Casino Group, un to p膩rbauda eCOGRA, Spin Palace atrodas Maltas sp膿募u iest膩des kompetenc膿. Spin Palace ir paz墨stams k膩 labi izveidots kazino ar lielisku sp膿募u izv膿li

VBET
$500Bonuss
Pilna kaudze kazino

Vbet Kazino pied膩v膩 visas kazino sp膿les, kuras j奴s sagaid膩t no modern膩 tie拧saistes kazino. Tas, kas padara to izcilu no p奴募a, ir t膩s specializ膩cija sporta der墨b膩s. Tas noz墨m膿, ka sp膿l膿t膩ji var sp膿l膿t laika ni拧as un likmes par sportu no viena konta.

Bet365
$100Bonuss
Tie拧膩m labs mobilaj膩 telefon膩 Neierobe啪ots iz艈em拧ana

Bet365 Online Casino nav nepiecie拧ams ievads. 艩odien tas ir viens no pasaules l墨deriem tie拧saistes azartsp膿l膿s. Dibin膩t膩js Denise Coates uzs膩ka Bet365 2000. gad膩. Denise bija 募oti sp膿c墨gs azartsp膿募u fons ar t膿vu Peteru Coatesu, kur拧 jau 1974. gad膩 uzs膩ka 模imenes der墨bu veikalu. Denise kop拧 1995. gada bija 拧墨 uz艈膿muma r墨kot膩jdirektors. 15 miljoni no RBS un 2005. gad膩 Bet365 p膩rdeva der墨bu veikalu 姆膿di par 拢 40 miljoniem, lai koncentr膿tos tikai uz tie拧saistes azartsp膿募u pusi. Bet365 joproj膩m pieder 50,1% Denise un kop膩 ar savu br膩li un t膿vu vada uz艈膿mumu.

Ieg奴stiet savu bonusu

18+ jauni kazino klienti. Depoz墨ts min. 拢 10. Attiecas tikai uz pirmo depoz墨tu kazino. Maks. bonuss 拢 100. 15x der墨bas (tiek piem膿rota sp膿募u sv膿r拧ana) par depoz墨tu un pr膿miju, lai bonusa atlikums tiktu iz艈emts. Piem膿ro termi艈us un T & Cs. Gamble atbild墨gi.